Werkwijze

PSYCH-K® coaching

In een PSYCH-K® sessie gaan we aan de slag met je overtuigingen en stressbeleving om jouw doelstelling te behalen. Door te veranderen hoe je naar jezelf en de wereld kijkt, veranderen jouw ervaringen mee en worden nieuwe mogelijkheden werkelijkheid! Anders dan de meeste methoden verankeren we de gewenste verandering in jouw onderbewustzijn: de plek waar deze overtuigingen als conclusies op basis van eerdere levenservaringen liggen opgeslagen. Met PSYCH-K® kun je de werkelijkheid niet veranderen, maar wél de manier waarop je naar de werkelijkheid kijkt. Als jij gelooft dat je alles kan bereiken, dan zal dat een heel ander effect op je leven hebben dan als je dat niet gelooft. PSYCH-K® is vernieuwend door de eenvoud, effectiviteit en kracht waarmee je deze inzichten in de praktijk kunt brengen. 

Voor wie

PSYCH-K® gaat om doen en ervaren. Laat je verrassen door de effecten! Veel coachings- en therapievormen zijn gericht op het verkrijgen van inzicht of het aanleren van nieuw gedrag. Vaak vallen we terug in onze oude patronen, omdat we vooral gestuurd worden door onderliggende emoties en overtuigingen. PSYCH-K® gaat juist om die onderbewuste emoties en overtuigingen! Je kunt er ook heel gemakkelijk stress en spanning uit je lichaam mee verwijderen. Vaak is jouw belemmering te vangen in een bepaald thema, bijvoorbeeld loslaten, onbezorgdheid, geldzaken, gezondheid, relaties, enzovoorts. Met een coachingspakket (vanaf 4 sessies) kun je doelgericht aan één of meerdere thema's werken. Ik werk met gemotiveerde (jong)volwassenen vanaf 18 jaar; en met professionals, managers en ondernemers uit het bedrijfsleven.

PSYCH-K® voor het bedrijfsleven

PSYCH-K® is uitstekend geschikt binnen het bedrijfsleven voor zaken als ondernemerschap, veerkracht (denk aan stress en burn-out), persoonlijke ontwikkeling en het behalen van je carrièredoelen. Het is ook geschikt om belemmeringen en stress weg te nemen binnen organisaties, teams en projecten. Deze kan merkbaar zijn als onderstroom, waardoor het bijvoorbeeld maar niet lukt om een verandering door te voeren, een team soepel te laten samenwerken of een project af te ronden. Specifiek richt ik me op de doelgroepen:

 • Ik help professionals werkstress los te laten, zodat zij met meer voldoening en veerkracht in hun carrière kunnen staan

 • Ik help managers belemmeringen en projecties te doorzien, zodat zij voor zichzelf en anderen een evenwichtige en inspirerende leider kunnen zijn

 • ik leid ondernemers naar een andere mindset, zodat zij vanuit een verruimd perspectief naar zichzelf en hun onderneming kunnen kijken

 
Hoe het werkt
Voorgesprek

De sessie begint met een wederzijdse kennismaking, eventuele vragen naar aanleiding van de methodiek die ik hanteer en het bespreken van jouw vraag. Door met jou in gesprek te gaan krijgen we boven wat je belemmert en wat je graag zou willen. Vervolgens bepalen we samen de gewenste doelovertuiging(en). Bijvoorbeeld 'mijn best doen is goed genoeg', of 'ik kan alles bereiken wat ik wil'. Als je niet helemaal duidelijk hebt waar je belemmering zit en wat je precies wilt, gaan we dat samen verhelderen. In onderstaand filmpje worden een aantal zelf-spiertesten gepresenteerd die je kunt gebruiken om voor jezelf te ontdekken welke overtuigingen in jouw systeem zwak of sterk staan. Let wel: het kan enige oefening vergen voordat zelf-spiertesten in alle gevallen consistente en betrouwbare resultaten geeft. Als je ontdekt dat een belemmerende overtuiging voor jou sterk test; of een gewenste overtuiging zwak en je wil daar graag verandering in brengen: neem dan contact op.

PSYCH-K® balansen doen

Door het volgen van een gestructureerd en stapsgewijs proces (de zogeheten PSYCH-K® balans), gaan we met spiertesten en hele-brein oefeningen aan de slag. Hierdoor zorg je ervoor dat de gewenste doelovertuiging in je onderbewustzijn wordt geprogrammeerd c.q. sterk wordt gemaakt. Door middel van spiertesten voor én na de balans kun je zelf vaststellen of de verandering heeft plaatsgevonden. Daarna kijk je als het ware vanuit een andere bril om je heen. Oude belemmeringen zijn in een fractie van tijd omgezet. Daardoor kun je in een korte tijd veel oude disfunctionele programma’s in je onderbewustzijn updaten. Een leven met ondersteunende overtuigingen en minder stress is daarmee werkelijkheid. Jij blij én je omgeving blij, want doordat jij verandert trek je andere, positieve zaken aan.

Afsluiting

Voor een deel van de cliënten is het resultaat direct voelbaar/merkbaar en wordt tijdens het doen van de balansen nieuwe ervaringen of inzichten opgedaan. Een ander deel heeft het nodig om het eerst toetsen in het dagelijks leven om overtuigd te raken van de werking. Tijdens de afsluiting is er tijd om te evalueren hoe je het hebt ervaren. Indien gewenst bepalen we actiestappen die nodig zijn om de gewenste verandering te verwezenlijken. 

 
 

Meer weten

Waar komt PSYCH-K® vandaan?


PSYCH-K® is ontstaan ​​in 1988 door grondlegger Rob Williams. Het was een reactie op zijn besef dat de bekende counseling- en coachingtechnieken, die bijna uitsluitend steunen op praten, inzicht en motivatie, zelden fundamentele en blijvende veranderingen creëren. Rob Williams beschrijft PSYCH-K® als een proces voor zelfrealisatie met psychologische voordelen zoals gemoedsrust, welzijn, vreugde, gemak, succes, levensvervulling. Hij heeft als therapeut deze methode neergezet en was verbluft met de resultaten die zijn cliënten plotseling behaalden. Hij beschrijft het toepassen van PSYCH-K® als een krachtige methode waarmee je overtuigingen, gewoonten, beperkingen en blokkades, die je als belemmerend of ongewenst ervaart, om kunt zetten in datgene wat je optimaal ondersteunt in je persoonlijke ontwikkeling en functioneren. Rob is PSYCH-K® blijven ontwikkelen. Door zijn achtergrond in zowel het bedrijfsleven als psychotherapie was hij in staat om een resultaatgerichte benadering van zelfrealisatie neer te zetten. Vanuit deze zienswijze combineert hij hedendaagse inzichten uit neurowetenschappen, epigenetica en stressmanagement met oude wijsheid over eenheid van lichaam, geest en ziel. Verandering binnen PSYCH-K® wordt bereikt door eenvoudige, goed gestructureerde processen, spiertesten en ‘hele-brein’ oefeningen die je helpen communiceren met het onderbewustzijn. Door het afstemmen van de drie bewustzijnsniveaus wordt transformatie gemakkelijk, snel en duurzaam:

 • de bewuste geest c.q. je denken bepaalt de gewenste verandering (doelen stellen, vrije wil, keuze maken)
 • dit wordt in lijn gebracht met de drijvende kracht van overtuigingen in het onderbewustzijn (onderliggende overtuigingen, waarden, levenservaringen, enzovoorts)
 • de relevantie, veiligheid en passendheid van je doel wordt getoetst met je innerlijke wijsheid (de bovenbewuste geest)
PSYCH-K® heeft als doel om verandering te realiseren door het onderbewuste brein met het bewuste in balans te laten zijn. Ik faciliteer dit bewustwordingsproces tijdens de sessies door met jou in gesprek te gaan en de belemmerende overtuigingen en/of stress die je ervaart te benoemen en helder te krijgen wat je graag zou willen. Ik gebruik PSYCH-K® om jouw onderbewuste overtuigingen weer op één lijn te krijgen met jouw bewuste verlangens en doelen. Als je meer wilt weten over de werking en achtergrond van PSYCH-K® en de psychologie van verandering, kijk dan de filmpjes hieronder.
Hoe werken de PSYCH-K® processen?


De processen die we gebruiken bij PSYCH-K® worden Balansen genoemd. Dat heeft twee redenen. De ene reden is dat je veranderingen zelf wilt bewerkstelligen; je wilt dat het onderbewuste en bewuste brein met elkaar gaan samenwerken om jouw doelen te bereiken. De andere reden is dat de linker- en rechterhersenhelft in balans zijn, waardoor je stress los kunt laten en overtuigingen veranderen op de onderbewuste laag. Door een Balans te doen ben je in staat een belemmerende overtuiging of stress te overschrijven door een nieuwe ondersteunende overtuiging. In het onderbewuste brein zijn vanaf je geboorte allerlei ervaringen, emoties en overtuigingen opgeslagen. Het onderbewuste brein is krachtig en bepaalt voor ruwweg 95% jouw gedachten en gedrag. Door het doen van spiertesten wordt het contact tussen het onderbewuste en bewuste brein tot stand gebracht. Tijdens een Balans overschrijf je als het ware de oude software op je harde schijf. Bij het doen van een Balans binnen PSYCH-K® gebruiken we de arm als indicator voor een spiertest. De client, degene die de vraag inbrengt, houdt zijn/haar arm omhoog in een hoek van 90 graden. De facilitator geeft een lichte druk op de pols tijdens het testen. Wanneer het onderbewuste het ergens mee eens is, test de arm sterk. Wanneer het onderbewuste het ergens niet mee eens is of het niet kent, dan test de arm zwak en zakt hij naar beneden. Op deze manier wordt communicatie met het onderbewuste tot stand gebracht. De wetenschappelijke onderbouwing van spiertesten wordt hieronder uiteengezet door de Universiteit van Oxford.
Wat maakt dat het onderbewustzijn een belangrijke rol speelt bij verandering?


Het bewustzijn

 • Wilskrachtig, stelt doelen en beoordeelt resultaten
 • Denkt abstract, houdt van creatieve ideeën en activiteiten
 • Tijdgebonden en gefocust op het verleden en de toekomst
 • Kijkt vaak naar nieuwe wegen om dingen te doen gebaseerd op ervaringen uit het verleden en toekomstige doelen
 • Kortetermijngeheugen: ongeveer 20 seconden bij de gemiddelde mens
 • Beperkte verwerkingscapaciteit. Ongeveer 40 informatie bits per seconde en kan maar een paar taken gelijktijdig verwerken
Het onderbewustzijn
 • Gevormd door gewoonten. Monitort de werking van het lichaam zoals de hartslag, ademhaling, spijsvertering en hormoonfuncties
 • Denkt letterlijk en kent de wereld door de vijf zintuigen (zien, horen, voelen, proeven, ruiken)
 • Langetermijngeheugen: slaat ervaringen uit het verleden, gewoonten, waarden en overtuigingen op
 • Tijdloos. Focust enkel en alleen op het nu. Het gebruikt ervaringen uit het verleden om huidige activiteiten uit te voeren zoals wandelen, praten, autorijden, enzovoorts
 • Uitgebreide verwerkingscapaciteit. Ongeveer 40 miljoen informatie bits per seconde, waardoor het vele taken gelijktijdig uitvoeren
Ervan uitgaande dat ons onderbewustzijn een veel grotere verwerkingssnelheid en opslagcapaciteit heeft dan het bewustzijn; en slechts een klein gedeelte van wat het waarneemt door de 5 zintuigen via onze unieke filters naar ons bewustzijn gaat, kunnen we stellen dat het onderbewuste een zeer belangrijke rol in je leven speelt. Het is ons onderbewuste brein dat veruit de grootste invloed uitoefent op ons gedrag, onze gedachten en hoe we ons voelen – volgens hersenonderzoek 95%. Dit brein regelt dus zeer veel en kan dit bijzonder snel en dat is maar goed ook. We zouden gek worden als we alles bewust binnenkrijgen en overal over moeten nadenken. Als je in korte tijd een wezenlijke en blijvende verandering wilt laten plaatsvinden kun je in mijn belevening niet om de kracht van het onderbewuste brein heen. Met PSYCH-K® brengen we het onderbewustzijn eenvoudig in overeensteming met jouw gewenste doelen en verlangens.
Wat zijn overtuigingen en hoe herken ik mijn overtuigingen?


Doorgaans zijn we ons niet bewust van overtuigingen. Omdat het overtuigingen zijn, denken we er niet over na en nemen we ze voor waar aan. Het zijn voor jou vaststaande feiten over de werkelijkheid. De overtuigingen die je beperken in je ontwikkeling en functioneren worden belemmerende overtuigingen genoemd. Belemmerende overtuigingen kunnen je in de weg zitten, want ze houden je gevangen in vastomlijnde denkpatronen. Denk hierbij aan 'dat kan ik toch niet' of 'als mensen me echt zouden kennen zouden ze me niet mogen'. Veelal herkenbaar aan gedachten die een negatieve gemoedstoestand oproepen. Je kunt ze ontdekken door jezelf de vraag te stellen: helpt het me hoe ik hierover denk en hoe voel ik me als ik deze gedachten heb? Naast belemmerende overtuigingen heb je overtuigingen die je wereldbeeld verruimen en bevestigend of ondersteunend voor je werken. Denk hierbij aan 'ik kan het', 'ik mag er zijn', 'er is geld in overvloed voor mij' enzovoorts.

Praktijk LEEF
 • Black LinkedIn Icon
 • Black Facebook Icon
 • Black Instagram Icon

©2020 LEEF coaching en therapie

cat_collectief_schild_2020_internet.png

Blijf op de hoogte