Start vandaag met jouw persoonlijke traject

LEEF biedt de kortste en meest effectieve weg voor iedereen die aan zichzelf wil werken. Als jij 2 uur per maand vrij kan maken, dan heb jij na 8 maanden je doelstellingen bereikt. Het lukt tot nu toe alle deelnemers! Waar andere therapievormen, coaching en trainingsprogramma's sterk leunen op inzicht en motivatie, bied LEEF een blijvende oplossing waarbij het geen inspanning kost om de gewenste verandering in stand te houden. 

Minder praten, meer doen

Ik ben van mening dat als je het met je verstand had kunnen oplossen, je dat zelf al had gedaan. Je weet precies wat je wilt en waar je knelpunten zitten, maar niemand heeft je kunnen vertellen hoe je er dan wél (vanaf) komt. Als je merkt dat je ondanks coaching, zelfinzicht of mindfulness, toch terechtkomt in dezelfde patronen: neem dan contact op. Geen eindeloze gesprekken, maar een praktisch en ervaringsgericht stappenplan om jouw vraag op te lossen. Een aanpak die veel effectiever is dan bijvoorbeeld gesprekstherapie of coaching!

Geschikt voor alle levensgebieden

De aanpak van LEEF is geschikt voor alle levensgebieden. Bijvoorbeeld op het gebied van relaties, werk, doelen halen, mindset, lekker in je vel zitten, energie, focus, eigenwaarde, psychosomatische klachten, slaap, stressbeleving, gemoedstoestand / emoties en mindset. Als jij dolgraag met energie aan de dag wilt beginnen en met voldoening en keuzevrijheid door het leven wilt gaan, dan ben je hier aan het juiste adres. 

 
 
Neem de regie: een 9-stappenplan naar keuzevrijheid, veerkracht en rust

Emotieve therapie

In 9 stappen, met telkens een sessie van 1,5 tot 2 uur per maand, kom je weer lekker in je vel te zitten. Emotieve procestherapie zorgt ervoor dat je blijvend af kunt rekenen met stress en belemmeringen. Zodat je zelf weer de regie krijgt en de vrijheid kan ervaren in je denken, gemoedstoestand en doen en laten. Je verbinden met de ander en met jezelf zoals jij dat graag wilt. 

In de intake bespreken we jouw hulpvraag en stellen we vast waar je voor komt en waaraan jij en anderen gaan zien dat jij je doelen hebt behaald. In de eerste 3 sessies bevrijd jij je van de stresstriggers verbonden aan angst, boosheid en verdriet de belangrijkste energielekken. Dit doen we in de volgorde zoals deze vanuit jouw persoonlijke proces naar voren komt. Deze volgorde is niet verzonnen maar ontdekt door te werken met cliënten. 

Daarna is de weg vrij om te werken aan verbinding met anderen (hoe mag je er zijn), met jezelf (je zelfbeeld en eigenwaarde) en met het hier en nu. In sessie 8 halen we de kernovertuiging onderuit die jou in het dagelijks leven sterk belemmert, en tevens aan de basis ligt van jouw hulpvraag. Hierdoor wordt de balans herstelt en ontstaat een stevig fundament voor nieuwe mogelijkheden. In de afsluitende sessie doen we een evaluatie, coaching op nieuw gedrag en werken we met je intuïtie.

 

PSYCH-K® coaching

Er is nazorg mogelijk in de vorm van probleemgerichte sessies of coaching om je veranderproces te ondersteunen. PSYCH-K® coaching word ook aangeboden als op zichzelf staand coachingstraject, zowel voor particulieren als voor professionals uit het bedrijfsleven. 

 

Je kunt er (vanaf) komen!

Reken blijvend af met stress en belemmeringen

FAALANGST

RELATIEPROBLEMEN,

OP DE VERKEERDE PARTNER VALLEN

LICHAMELIJKE KLACHTEN

PRESTEREN, HET IS NIET GOED (GENOEG)

NIET KUNNEN GENIETEN

ALTIJD BETER OF MEER WILLEN

GEBREK AAN ASSERTIVITEIT

ANGST, BOOSHEID EN VERDRIET

JEZELF NIET LATEN HOREN OF ZIEN

DEPRESSIE

ONRUST EN GEJAAGDHEID

GEBREK AAN EIGENWAARDE

PERFECTIONISME

(ZELF)AFWIJZING

Gratis e-book: Hoe 9 stappen ervoor zorgen dat jij de regie terugkrijgt

mock-00037 (1).png

IN ONTWIKKELING

 
Hoe we ervoor zorgen dat je écht kunt veranderen met blijvend resultaat

Ik geloof dat niemand bewust kiest voor stressvolle patronen en terugkerende belemmeringen, zoals bijvoorbeeld een burn-out of een relatie die telkens stukloopt. ​Daarom past LEEF een benaderwijze toe die juist ook het onderbewustzijn bij het veranderproces betrekt, dus dat wat je tot nu toe met je verstand nog niet hebt kunnen oplossen of bereiken. In je onderbewustzijn liggen oude overtuigingen, vastzittende emoties en stressreacties als conclusies opgeslagen, die niet mee ontwikkeld zijn met waar je nu staat en wat je graag zou willen. Dat maakt dat je jouw doel tot nu toe met je verstand – door erover te praten, jezelf beter te begrijpen en het je anders voor te nemen – nog niet hebt kunnen bereiken. Het is ons onderbewuste brein dat de bepalende, sturende factor is in ons gedrag, ons denken en onze gevoelens – volgens hersenonderzoek 95%. Wil je dus écht blijvend veranderen, dan moet je bij de kern zijn. In plaats van met je probleem om te leren gaan, lossen we de oorzaak van je probleem op en zorgen we ervoor dat je onderbewuste vóór je gaat werken. Met Emotieve therapie en PSYCH-K® is het niet nodig om urenlang, sessie na sessie te graven en bespaar je energie, tijd en geld. Dit geeft een blijvende uitwerking en maakt veranderen leuk en eenvoudig.

 
LEEF-praktijkruimte.jpg

Bezoek LEEF in
De Alchemist

Het 9-stappenplan werkt ook via FaceTime, WhatsApp, of Teams
logo-de-alchemist.png
Wat cliënten zeggen
Dit zijn recensies van cliënten. In verband met privacy zijn de foto’s gefingeerd en namen weggelaten.

Manager

39 jaar

"Het heeft voor mij een blijvende uitwerking"

Visual Merchandiser

37 jaar

"Ik zit lekkerder in mijn vel dan ooit"

HR professional

37 jaar

"Alsof het probleem niet heeft bestaan"

 
 
Meer weten

Wanneer is het 9-stappenplan zinvol?


Voor iedereen die zichzelf wil ontwikkelen en 2 uur per maand tijd over heeft en bereid is om in zichzelf te investeren. Als je weet waar je knelpunten zitten, maar ondanks je inspanning en motivatie niet de verandering hebt kunnen vinden waar je naar op zoek bent, kun je hier terecht om je doelstelling te behalen. Ook als je eerder coaching of therapie hebt gehad! De vraag is: hoe belangrijk is het voor je om het op te lossen? Als zelfstandig therapeut kijk ik altijd naar de context van klachten en problemen. Deze staan (bijna) nooit op zichzelf. De oorsprong is vaak stress als gevolg van onverwerkte ervaringen. Stressvolle situaties en relaties uit het heden en verleden kunnen ons dagelijks leven minder leuk of minder makkelijk maken. En dat is jammer! Afhankelijk van je vraag en doelstelling zijn procestherapie, op zichzelf staande coachingstrajecten en probleemgerichte sessies mogelijk. In vergelijking met coaching is therapie met name zinvol als je een klacht of hulpvraag hebt waarbij je vanuit het hier en nu de verbanden wilt liggen naar de oorzaak in het verleden en de oorspronkelijke ervaring ervan wilt oplossen. Laat je informeren naar de mogelijkheden en beste route!
Wat zijn de resultaten?


 • Meer in verbinding met jezelf zijn
 • Versterkt gevoel van eigenwaarde en een positiever zelfbeeld
 • Sterke verbetering van relaties op persoonlijk en professioneel gebied
 • Inzicht in en doorbreken van oude patronen, beperkende overtuigingen en blokkades
 • Sterke vermindering van gevoelens van stress
 • Emotionele stabiliteit
 • Sterke verbetering van het functioneren op het werk
 • Sterke verbetering van leerprestaties
 • Ontplooiing van creativiteit
 • Toename van energie
 • Sterke verbetering van lichamelijk en geestelijk welbevinden
 • Het ervaren van keuzemogelijkheden en daarmee een versterking van het gevoel van eigen verantwoordelijkheid
 • Gevoelens van angst, boosheid en verdriet keren terug naar hanteerbare proporties die passend zijn voor de situatie
 • Het kunnen stellen van grenzen
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Rust
Hoe kun je me helpen met mijn coachvraag of probleem?


Mijn eigen ervaring – en wat ik om me heen zie en hoor – heeft mij het inzicht opgeleverd dat praten over je problemen wel kan helpen, maar dat je daarmee het écht opruimen van je ‘rugzak’ of loslaten van stress en belemmeringen vaak niet (voldoende) bereikt. Of heel langzaam en vele (dure) sessies verder. Maak kennis met een nieuwe benaderwijze! Vaak blijven we rondlopen in deze patronen en manieren van denken en doen, omdat we vooral gestuurd worden door onderliggende emoties en ingesleten reacties en overtuigingen. Anders dan coachings- en therapievormen die vooral zijn gericht op het verkrijgen van inzicht of het aanleren van nieuw gedrag, gaan we hier juist aan het werk met de onderliggende emoties, stressreacties en overtuigingen. Door vanuit een andere blik en vrij van stress en blokkades om je heen te kijken, kun je nieuwe mogelijkheden zien en blijf je jezelf ontwikkelen. Hierdoor ontstaat als vanzelf een positieve verandering in je denken, gedrag en doen en laten!

Praktijk LEEF
 • Black LinkedIn Icon
 • Black Facebook Icon
 • Black Instagram Icon

©2020 LEEF coaching en therapie

Blijf op de hoogte